На само 27 години, Вигјиленца Абази од Македонија издаде книга за „Oxford University", а наскоро ќе е професорка во Њујорк!

8 29.01.2018

Оваа книга ќе биде референца за сите оние кои ќе се образуваат на најдобрите универзитети во светот. Покрај книгата, има напишано и 25 научни трудови кои се објавени во престижни списанија. Вигјиленца заедно со своите пријателки Елена Ставревска, Ерлин Агиќ, Лура Положани, Олимпиа Христова Заевска , се дел од проектот СТЕЛА. Тоа е иницијатива за прашањата на родова еднаквост и застапеност на жената како професионалец во општеството. За проектот СТЕЛА ќе имаме посебна статија  и мислења од иницијаторките. Интересна и актуелна тема и иницијатива каде ќе може да се вклучат и други поддржувачи..
*За да ја прочитате целокупната содржината, види линк makedonijadenes.com.mk
Преземено од: makedonijadenes.com.mk

© 2017 - 2020 mkdinfodiaspora.mk All Rights Reserved. Developed By Cube Systems

Search