Европа

Има ли можност да добијат пристоен живот во земјата во кој се родени, дали се вреднувани од заедницата и општеството воопшто? На овие прашања низ радио приказните, видео материјалите и текстовите на интернет...

Со цел зајакнување на врската со македонското иселеништво, развој на комуникацијата, заштитата на националните интереси и искористување на потенцијалите на македонската дијаспора...

©2018 mkdinfodiaspora.mk All Rights Reserved. Developed By Cube Systems

Search