Анализи, Коментари, Настани

Инфо мигрант 2020

Говорот на нашиот гостин Проф. д-р Сем Вакнин од Израел, меѓународен економски експерт и професор по финансии и психологија на Јужен федерален Универзитет Ростов на Дон - Русија.

Излагање на ..Јавна трибина / онлаин: Завршен настан на Проект ,,Инфо мигрант 2020,, на тема: ,,Мобилност и информирање,, реализиран од НОВ КОНТАКТ-МАКЕДОНИЈА, на 08.02.2021г. поддржан од Цивика мобилитас / CIVIKA MOBILITAS, со основна цел информирање при мобилност, информации во реално време, технички и институционални можности, граѓанско опшество, поддршка од невладини организации за брзо информирање на граѓаните во услови на пандемија, вондредна состојба, и еколошки катастрофи. МОДЕРАТОР-на онлаин настан, проф. д-р Златко Николоски-експерт за безбедност и миграции.

Трибината беше од отворен карактер за сите заинтересирани граѓани во Македонија и оние кои се затекнати на патување, македонска дијаспора и привремен престој во странство.

© 2017 - 2021 mkdinfodiaspora.mk All Rights Reserved. Developed By Cube Systems

Барај