Анализи, Коментари, Настани

Во рамките на планираните активности за 2019 год Центарот за информативна поддршка НОВ КОНТАКТ- Македонија, во периодот 10-12.септември 2019 г. започна со реализација на Проектот ,,Говорот на уметноста,, во кој планирани се две работилници за деца и младинци љубители на уметноста за зајакнување на вештини за ликовна уметност, кои се одржуваат во ,,Етно село Кучково„ – Скопје, како и една изложба на слики насликани од учесниците на истите работилници.

Потенцијалите на културата се големи, разновидни и универзални. Затоа културата може да биде моќен двигател за развој кој влијае на целата заедница преку социјалните, економските и еколошките столбови на развој.

Упорноста успешно да се балансира помеѓу семејството и сопствениот бизнис е карактеристика на Мерсиха Смиловиќ од Скопје, дипломиран правник и косопственичка на финансиско-правниот консалтинг „Нахла консалтинг“.

Вкупно 389.815 дозволи за престој им се издадени на македонски граѓани во членките на ЕУ до крајот на минатата година. Без оглед како ќе се протолкува насловот на овој текст, оваа бројка од најновата статистика на Евростат има свое јасно значење во однос на една земја која речиси веќе две децении нема спроведено попис на населението, а што отвори и широк простор во јавната дебата за лансирање на политичка симболика од типот на бројни „фантоми“ што фигурираат во Избирачкиот список.

Промовирана книгата „Миграции и безбедност“ новата книга од д-р Златко Николоски кој долго време научно ја следи проблематиката на миграциите, безбедноста и потенцијалот на дијаспората. Во најновиот научен придонес на Николовски се опфатени голем број податоци на темата миграции, безбедност и влијанието на миграциите врз безбедноста на државите.

Денес на 13.04.2018 година во хотел Континентал - Скопје, во организација на Центарот за информативна и логистичка поддршка на граѓаните НОВ КОНТАКТ - МАКЕДОНИЈА, се одржа јавна трибина која беше организирана во рамките на проектот ,,Граѓанското опшество - мост за соработка со дијаспората...

Кога македонски студент ќе замине на школување во странство често стекнатото знаење и отвореноумноста сака да ја примени во подобрување на нашето општество. Токму таква приказна се крие зад Драгана Стефановска, дипломиран архитект и хиперактивен граѓански активист од Куманово, која во моментот ги довршува своите постдипломски студии во Шведска.

© 2017 - 2021 mkdinfodiaspora.mk All Rights Reserved. Developed By Cube Systems

Барај