Анализи, Коментари, Настани

Автор: Ивица Челиковиќ
Степенот на довербата во функционирањето на јавните институции е од најголемо значење за квалитетот во сите сфери на општествено живеење, без оглед дали станува збор за прецепција дека добар „живот доаѓа“ или веќе постоел. Постои раширена претстава дека силниот замав на корупцијата главно зависи од ниската етика и спецификите на традицијата и културата во разни земји.

Веќе 14 години работам во меѓународниот сектор на теми поврзани со човековите права, правата на мигрантите, жртвите на трговија со луѓе и правата на жените.

Јасмин Реџепи, аналитичар и добара познавач на религиите, од невладината Легис, кој собра голем број позитивни реакции кај Христијаните, поради неговиот став да застане зад правото на слободно верско уверување на родителите и децата и нивната јавна манифестација преку Бадниковите поворки, во интервју за Прес24, вели дека децата се оние кои секогаш најмногу се радуваат на празниците, а верските права се уставно загарантирани и секоја искрена иницијатива не треба да биде осудувана.

 
Posted by leutar.net on Monday, December 18, 2017

Во периодот од 24 до 26. Октомври 2017 год. во Охрид, во хотел Метропол, се одржа третата средба за вмрежување на грантисти и тематскиот форум, „Соработка помеѓу новата Влада и граѓанскиот сектор во Македонија“...

© 2017 - 2021 mkdinfodiaspora.mk All Rights Reserved. Developed By Cube Systems

Барај