Вести

Интервју МРТ- Сателитски канал1,Тема - Македонска дијаспора

Интервју - 04.11.2019 г. - Македонска Радио Телевизија (МРТ) Сателитски канал, Емисија: МАКЕДОНСКИ ВРЕДНОСТИ.
Тема: македонската дијаспора, организациската поставеност за комуникација со дијаспората, институционалните активности на државата кон дијаспората, активностите на граѓанските организации во улога на зајакнување на врската со мак.дијаспора, проектните активности на Центарот за информативна поддршка НОВ КОНТАКТ – Македонија, како и моите лични ставови и заложби за зајакната врска со македонското иселеништвото во светот, објавени во моите три книги, и триесетина научни трудови, во национални и меѓународни списанија.

© 2017 - 2021 mkdinfodiaspora.mk All Rights Reserved. Developed By Cube Systems

Барај