Вести

Без да наведат конкретни бројки, вчера агенциите лиферуваа соопштение на германската Влада, според кое таа го проширува системот на шестмесечни визи, со што ќе им овозможи на луѓе вон ЕУ да побараат работа.

„Она што официјално како податок постои во НБРМ е дека на годишно ниво помеѓу 460-500 милиони евра влегуваат официјално.Меѓутоа, неофицијално, бројките одат и до една милијарда, што е огромен капитал кој влегува во Македонија”, истакнува Адеми.

Печалбарскиот живот воопшто не е лесен, а тоа најдобро го знаат печалбарите. Во последниов период, повторно почна да се актуелизира темата за заминување на печалба во Ирак или Авганистан.

Скопје, 28 април 2018 (МИА) - Неопходна е континуирана соработка меѓу македонските организации во дијаспората, македонските национални малцинства во соседните земји и невладиниот сектор со матичната држава-Република Македонија.

Официјалните резултати од референдумот во Швајцарија, на кој се гласаше за укинување на ТВ-претплатата во таа земја, покажаа дека мнозинството гласало против укинување на претплатата.

Државната поддршка за граѓанските организации е еден од клучните елементи за обезбедување на финансиска одржливост на граѓанското општество. Во развиените демократски земји, финансиската поддршка за граѓанските организации (ГО) е доминантно обезбедена преку директно финансирање од буџетот на земјите, додека во Македонија, и покрај декларативната заложба на Владата за поддршка на граѓанскиот сектор, во пракса постои недостаток на политичка волја за таквата поддршка.

© 2017 - 2020 mkdinfodiaspora.mk All Rights Reserved. Developed By Cube Systems

Search