Настани

Денес на 13.04.2018 година во хотел Континентал - Скопје, во организација на Центарот за информативна и логистичка поддршка на граѓаните НОВ КОНТАКТ - МАКЕДОНИЈА, се одржа јавна трибина која беше организирана во рамките на проектот ,,Граѓанското опшество - мост за соработка со дијаспората...

Во периодот од 24 до 26. Октомври 2017 год. во Охрид, во хотел Метропол, се одржа третата средба за вмрежување на грантисти и тематскиот форум, „Соработка помеѓу новата Влада и граѓанскиот сектор во Македонија“...

По повод меѓународниот ден на Волонтерството, 5 декември, во Скопје во Младинскиот Културен Центар (МКЦ), во Организација на Македонскиот Центар за Меѓународна Соработка (МЦМС), и Програмата за поддршка на граѓанското опшество...

©2018 mkdinfodiaspora.mk All Rights Reserved. Developed By Cube Systems

Search