Услови за користење

Услови за користење

Со пристапот на интернет страницата www.mkdinfodiaspora.mk  ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате условите за користење на содржините од интернет страницата.
Macedonia info diaspora го задржува правото без најава да ги изменува и дополнува овие услови. Секоја промена или дополнување на условите за користење се применува од денот на објавувањето. Посетителите на интернет страницата www.mkdinfodiaspora.mk  имаат право на увид во сите објавени содржини со помош на своите интернет пребарувачи само за лично информирање.

Посетителите на интернет страницата www.mkdinfodiaspora.mk  немаат право на никаков начин да ги преземаат содржините, целосно или делумно, и да ги отстапуваат на трети лица, да ги складираат во електронска или каква и да е друга форма, ниту јавно да ги објавуваат или да ги користат за комерцијални цели, без писмена согласност од Центарот за информативна поддршка Нов Контакт-Македонија, кој е креатор на страната како непрофитна организација.

Невладините и непрофитни организации, како и сите грантисти на програмата Цивика мобилитас,  имаат право да преземаат содржини од интернет страната www.mkdinfodiaspora.mk  освен за комерцијални цели, но при објавување на матерјалите, на свои или во други медиуми, задолжително да постават активен линк кон страницата од која е преземен текстот.

Заштита на приватноста и тајност на податоците.

Центарот за информативна поддршка Нов Контакт – Македонија, ја почитува приватноста на посетителите на интернет страната www.mkdinfodiaspora.mk , Линковите на интернет страницата www.mkdinfodiaspora.mk  кој водат кон интернет страници и сервиси на други извори на информации и информирање на посетителите на Macedonia info diaspora, на никаков начин не е одговорен за содржините на тие страници и сервиси.

© 2017 - 2021 mkdinfodiaspora.mk All Rights Reserved. Developed By Cube Systems

Барај